Vis meny

Investorer

Selvaag 39%

Selvaag AS er et familieeid investeringsselskap som er morselskapet i Selvaag konsernet. Selskapet investerer primært i hel- og deleide datterselskaper, men også i selskaper som kontrolleres og utvikles sammen med andre medinvestorer. Se mer om konsernet.

Canica AS 32%

Canica AS er et familieeid investeringsselskap etablert i 1985 av Stein Erik Hagen. Canica fokuserer på et aktivt og langsiktig eierskap innen detaljhandel, forbruksvarer, eiendom og industriproduksjon. Selskapets investeringer i eiendom inkluderer utviklingsprosjekter, kontorlokaler og lager. Se mer om konsernet her.

Oslo Pensjonsforsikring 11%

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er et livsforsikringsselskap eid av Oslo kommune. Selskapet leverer offentlig tjenestepensjon til de fleste ansatte i Oslo kommune, kommunale foretak, flere av kommunens aksjeselskap og ansatte på sykehus som tidligere ble eid av Oslo kommune. OPF er en del av et konsern som også omfatter Oslo Forsikring AS. Begge forsikringsselskapene er opprettet for å betjene kommunen og virksomheter eid av den. Målet er å holde kundenes forsikringskostnader så lave som mulig ved effektiv drift, god kapitalforvaltning og målrettet skadeforebyggende arbeid.
Se mer om konsernet her.

Malling & Co. 9%

Malling & Co, representert ved Peter Malling Jr., har etablert et investorfellesskap bestående av seks investorer som har gått sammen om å investere i SNØ og bydelen som er under utbygging ved Lørenskog stasjon. Se mer om selskapet her.

Baumann Invest AS 6%

Baumann Invest AS er et familieeid investeringsselskap som investerer i eiendom, private equity og øvrige finansielle investeringer. Selskapet eies av Per Baumann Sr., Henrik Baumann, Per Baumann og Siri Baumann. Ser mer om selskapet her.

Lørenskog Kommunale Pensjonskasse 3%

Lørenskog kommunale pensjonskasse ble opprettet av Lørenskog kommune i 2011. Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet som leverer offentlig tjenestepensjon til de fleste ansatte i Lørenskog kommune og Nitor AS. Pensjonsordningen omfatter over 8500 personer, og målet er å holde kommunens kostnader til pensjon så lave som mulig ved effektiv drift og god kapitalforvaltning. Se mer her.